Formular til medarbejderforslag

Navn på din direkte vejleder *

Dato *


Engagement

12345
Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder her
Mit job giver mig fornemmelsen af en personlig præstation
Jeg ville foretrække at forblive hos dette firma, selv om et tilsvarende job var til rådighed i et andet firma
Taking everything into account, how satisfied are you with your current job?
Jeg er villig til at yde en større indsats end hvad der forventes af mig, for at hjælpe min arbejdsgruppe få succes.

Lederskab

12345
Demonstrerer ægte bekymring for mig som person
Jeg tilegner mig konsekvent ny viden, færdigheder eller forståelse gennem kontakt med min vejleder. Han hjælper mig med at øge min deltagelse
Lytter og tager hensyn til alle ideer, og gøre sit bedste for at indføre den bedste af disse
Jeg tror på de oplysninger jeg får fra den person, jeg rapporterer til.

Effektivitet

12345
Jeg er effektiv på arbejdet og mine resultater er vellykket
Jeg har nok arbejde
Jeg arbejder mest på værdiskabende opgaver for virksomheden, produkter eller tjenester

Løbende forbedring

12345
Mit arbejde bidrager til den løbende forbedring af virksomheden, vores ydelser eller produkter
Hvad jeg indførte af ydelser og produktet for adskillige måneder siden, er der stadig brug for i virksomheden i dag
Overordnet, mener jeg kvaliteten af produkter og/eller tjenesteydelser min arbejdsgruppe leverer, er forbedret
Our workgroup identifies and reduces waste of time in our activities and processes

Oprigtighed

12345
Jeg kender virksomhedens værdier og efterleve dem
Min bedste resultater er blevet meddelt til fællesskabet, internt eller til kunder

Diverse

12345
Tiltag fra administrationen viser en reel interesse i trivselen hos medarbejdere
Jeg har den samme mulighed for at få succes som andre med lignende erfaringer, resultater og uddannelsesmæssige baggrund
Sammenlignet med lignende job i andre virksomheder, hvor jeg kunne arbejde, min samlede kompensation...
Jeg forstår virksomhedens strategi, og hvordan min arbejdsgruppe understøtter den

Yderligere kommentarer